Като aгент на чуждестранна корабоплавателна компания на територията на България, Стеора ООД предлага всички обичайни услуги, включително, но не изчерпващи се с:

Агенцийска дейност в Пристанищата и във вътрешността на страната .

Маркетинг и продажби на услугите, предлагани от Принципалите.

Обработка на всички видове товари пристигащи или напускащи България по море, суша или вътрешни водни пътища или чрез трансборд.

Обработка на кораби собственост на, чартирани от или оперирани по друг начин от Принципалите в Българските черноморски пристанища.

Обработка на оборудването на Принципалите, включително контейнери, шасита и др.

Рапортуване и предоставяне на компютърни услуги изисквани от Принципалите.

За да посрещне високите изисквания за така описаните дейности, Стеора предоставя пълен пакет от логистични услуги на своите ценени и уважавани Клиенти. На практика ние добавяме стойност в две направления: от една страна - към услугите предоставяни от Принципалите, а от друга – към продуктите на Клиентите.