Slide 1
стеора оод Ексклузивен Линеен Агент на ZIM Integrated Shipping Services Ltd. за България
Slide 2
стеора оод Ексклузивен Линеен Агент на ZIM Integrated Shipping Services Ltd. за България

визия

През цялата история на човечеството, преимущество са имали онези, които са се възползвали от най-съвременните оръжия, пособия, инструменти. Ето защо в днешния свят на значителни промени, впечатляващи предизвикателства и жестока конкуренция Ние залагаме на "Търсене-Намиране-Прилагане" на най-модерни решения, добавящи стойност към всеки продукт.

мисия

Ние вярваме, че сме тук, именно защото сме известни с лоялност, доверие, грижа към Клиентите, възприемчивост към технологии и готовност за прилагане на нововъведения. Ние искаме да постигнем водеща позиция между доставчиците на транспортни и логистични услуги, като поддържаме неотклонно същия курс.

Агенцийска дейност в Пристанищата и във вътрешността на страната

Маркетинг и продажби на услугите, предлагани от Принципалите

Обработка на всички видове товари пристигащи или напускащи България по море, суша или вътрешни водни пътища или чрез трансборд.

Обработка на кораби собственост на, чартирани от или оперирани по друг начин от Принципалите в Българските черноморски пристанища.